Niet alleen het huren van een luxe recreatie bungalow maar ook uw privacy is bij ons in goede handen!

Bungalow Verhuur Achterhoek respecteert de privacy van haar gasten.
Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons
beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
Bungalow Verhuur Achterhoek, gevestigd aan Vordenseweg 6/328, 7241SB Lochem met KvK nummer 59977221 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mylène Harmsen is de functionaris gegevensbescherming van Bungalow Verhuur Achterhoek. Zij is te bereiken via info@bungalowverhuurachterhoek.nl of telefoonnummer: 0573289400

Wanneer u een boeking maakt bij Bungalow Verhuur Achterhoek (direct of via andere boekings organisaties) om op Bosrijk Ruighenrode te verblijven, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook bij informatieaanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsaanvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bungalow Verhuur Achterhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bungalow Verhuur Achterhoek verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bungalow Verhuur Achterhoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bungalow Verhuur Achterhoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht sturen naar info@bungalowverhuurachterhoek.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bungalow Verhuur Achterhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bungalowverhuurachterhoek.nl

Hoe gaat Bungalow Verhuur Achterhoek.nl om met links naar partners of naar andere sites?
Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid maar Bungalow Verhuur Achterhoek is niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.